Counselling en coaching - MENS CENTRAAL
Home      Over Consulash      Mens centraal      Dienstverlening      Activiteiten      Clientèle      Media      Tarieven      Kontakt
Home      Over Consulash      Mens centraal      Dienstverlening     
Project:  Positieve Gezondheid bij Whiplash, NAH (Niet Aangeboren
Hersenletsel) en Preventie in het Verkeer.

Zondag, 10 november 2019 in Grand Café de Maagdenberg in Venlo

Mini symposium : 20 standhouders en 6 workshops van 10.00 - 17.00 uur.
Een beleef- en inspiratiemarkt met ERVARINGSDESKUNDIGEN,  professionals en
behandelaren. Gastsprekers en boekpresentatie.

Elkaar Ontmoeten -  door fotoshoot whiplash/NAH een gezicht geven -  inspireren,
samen zijn - contacten leggen -  ervaringen uitwisselen en verbinden.
Ga de uitdaging met ons aan !

Maand November 2019 Expositie "Wat zegt beeldende kunst over het brein"
Van 10.00 - 17.00 uur in Stek/Bibliotheek Venlo, Begijnegang.
4 burgers met NAH, Whiplash en Tia's exposeren hun schilderijen met een verhaal.
Lotgenotengroepen/koffiemiddagen van 13.30 - 15.30 uur op
4, 12, 20 en 28 november. De kunstenaars zijn dan zelf aanwezig.

22 november een lezing/boekpresentatie van Walter van Geffen
van 13.30 tot 16.00 uur.

Entree: gratis. Opgave bij organisator José via jfvanerp@home.nl
Home     Over Consulash     Mens centraal     Dienstverlening     Activiteiten     Clientèle     Whiplash    Media    Tarieven    Kontakt   Linkpagina's  Projecten